Vill du att vi hör av oss?

Resultatrapport

Balansrapport

 

Ekonomi 2018

Köpings Kennelklubb KAK 2018 har varit ett aktivt år för klubben. Ett stort antal kurser bland annat valp, unghund vardagslydnad, antiskäll, ID-sök, hundmöten och mixkurs har arrangerats. Kurserna har varit väldigt populära och har genomförts både på dagtid och kvällstid. Som en direkt följd av det stora kursdeltagarantalet har också medlemsantalet ökat. Två utställningar har genomförts och båda har gått med en liten vinst. Styrelsen har under året köpt in och sålt produkter från Newbody och Spicy Dream som gav ett överskott på 6000 kr. Det har anordnats flera inspirerande och uppskattade föreläsningar där klubbens medlemmar har fått delta till självkostnads pris. Klubbens medlemmar får också utan kostnad använda träningsplanen. Klubbstugan och planen hyrdes ut en helg i september till rasklubb som arrangerade utställning. Sista söndagen i september firades klubbens 30 års jubileum. Klubben bjöd alla som ville komma på fika med nygräddade våfflor och diverse aktiviteter för både två och fyrbenta. Efter justering av rosettlagret och avskrivning av inventarierna med 10 % uppgick 2018 års resultat till en vinst av 19 000 kr.

BUDGET 2019

INTÄKTER

Medlemsavgifter 10 000 kr

Kursavgifter 25 000 kr

Utställningar 50 000 kr

Bidrag Studiefrämjandet 4 000 kr

SUMMA INTÄKTER 89 000 kr

KOSTNADER Klubbstugan inkl driftskostnader 25 000 kr

Administration+ bankkostnader 15 000 kr Utbildningar/Föreläsningar 3 000 kr Utställningar 40 000 kr

SUMMA KOSTNADER 83 000 kr

Budgeterat nettoresultat + 6000 kr

Köpings kennelklubb KAK:s verksamhetsberättelse

Ordförande och utställningsansvarig              Mea Gustafsson

Vice ordförande och utbildningsansvarig Margaretha Hoflin

Kassör Madeleine Bergendahl

Sekreterare och utställningsansvarig             Ann-Christine Andersson

Ledamot Malin Anttila

Ledamot Bengt Andersson

Ledamot Katarina Edin

Suppleant Malin Åkerström

Suppleant Mayvor Leijon

Stugnisse Tord Bergendahl

Revisor Ann-Marie Andersson

Revisorsuppleant Thomas Dömstedt

Valberedning Sammankallande            Magdalena Danielsson och Gunnel Jansson

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten

Kursverksamhet Köpings kennelklubb KAK 2018

Kurser 2018

3 Valpkurser

2 Fortsättning valp

2 Mixkurser

1 Spårkurs

1 Hundmöteskurs

1 Antijaktkurs

1 Rallylydnad

1 Allmänlydnad

Föreläsningar 2018

Hantering av hund med Maria Messing.

I samarbete med Köpings Brukshundklubb Dogparkour med Camilla från Silveronyxens hundcenter

Sommarens faror/Första Hjälpen med Birgitta Hoflin

Klubbens instruktörer har deltagit i en föreläsning med Per Jensen.

Övriga aktiviteter

I september firades klubbens 30-årsjubileum. Sedvanliga städ- och fixardagar på klubben. Utställningar 2018

Under 2018 har vi genomfört två utställningar Morsdagsutställningen

Till denna utställning anmälde sig 110 hundar. Utställningen genomfördes under gemytliga former som vanligt och vi fick återigen gott betyg från utställare, domare och övriga funktionärer.

Novemberutställningen

Till utställningen i Köpings tennishall fick vi 230 anmälda hundar. Även denna gång fick vi goda vitsord från alla.

PLANERADE AKTIVITETER 2019

Planerade kurser 2019

Valpkurs

Fortsättning valp

Mixkurs

Vidare planering av kursverksamheten sker löpande under året utifrån önskemål och instruktörsresurser.

Planerade utställningar 2019

Morsdagsutställningen, Lundby, Kolsva Oktoberutställningen, Köpings tennishall