Vill du att vi hör av oss?

Handlingar till årsmöte 2018

Resultatrapport

Balansrapport

Kursverksamhet Köpings Kennelklubb KAK 2017

Kurser 2017
3 valpkurser 3 fortsättning valp/unghund 2 mixkurser 1 Nosework kurs 1 id-sök 2 blodspårs kurser

Övriga aktiviteter under 2017 1 tipspromenad med korvgrillning Flera allmänna träningar En halv dag med lekövningar En glögg promenad Första hjälpen – föreläsning med Birgitta Hoflin
Höstens valpkursare deltog i en föreläsning om frisk o sjuk hund av Maria Messing i samarbete med köpings brukshundsklubb

Under 2017 så har instruktörerna gått följande utbildningar:
Lek och Aktivering för Isabelle Öhlund från Lerkulans hundcenter.
Spårutbildning för Lotta Hansdotter på Lerkulans hundcenter.
Föreläsning av Per Jensen.

Planerad kursverksamhet 2018
Planerade kurser våren 2018.
Mixkurs.
Valpkurs dagtid.
Valpkurs kvällstid.
Fortsättning valp/unghundskurs dagtid.
Fortsättning valp/unghundskurs kvällstid.
Spårutbildning från grunden.
Antijaktkurs.
Läger med hund.

Höstens kurser, utöver grundkurserna, planeras längre fram utifrån medlemmarnas önskemål.

Utställningar Köpings Kennelklubb KAK 2017
Under 2017 har vi genomfört två utställningar:
Morsdagsutställningen
Till årets morsdagsutställning anmälde sig 105 hundar. Utställningen genomfördes under gemytliga former som vanligt och vi fick återigen gott betyg från utställare, domare och övriga funktionärer.
Höstutställningen
Till utställningen den 29 oktober i Köpings tennishall fick vi 250 hundar anmälda, något färre än 2016. Även denna utställning fick mycket gott betyg från alla.
Även i år tog vi hjälp av Malmaskolans ”Polengrupp” för matthanteringen vilken de skötte smidigt.

Planerade utställningar 2018
Morsdagsutställningen, Lundby, Kolsva
Novemberutställningen, Köpings tennishall

BUDGET 2018

INTÄKTER

Medlemsavgifter 12 000 kr
Kursavgifter 20 000 kr
Utställningar 20 000 kr

SUMMA INTÄKTER 52 000 kr

KOSTNADER

Klubbstugan inkl driftskostnader 25 000 kr
Administration 15 000 kr
Medlemsaktiviteter 5 000 kr
Utbildningar/Föreläsningar 5 000 kr
Investeringar 2 000 kr

SUMMA KOSTNADER 52 000 kr

Budgeterat nettoresultat 0 kr


Valberedningens förslag till styrelse för Köpings Kennelklubb KAK år 2018

Ordförande Mea Gustafsson Nyval 1 år
Ledamöter Bengt Andersson Nyval 2 år
Ann-Christin Andersson Nyval 2 år
Madeleine Bergendahl Nyval 2 år

Suppl Malin Åkerström Nyval 1 år
Mayvor Leijon Nyval 1 år

Revisor Anne-Marie Andersson
Revisorsuppl Thomas Dömstedt

Kvarstående ledamöter med mandattid till år 2019
Malin Anttila
Katarina Edin
Margaretha Hoflin

Valberedningen har bestått av
Ulla-Britt Bruksner, sammankallande
Inga-Britta Larsson


Köpings Kennelklubb KAK kallar till ÅRSMÖTE!

Plats: Klubbstugan, Lundby, Kolsva
Dag: 11 februari 2018
Tid: Klockan 15.00

Motioner ska vara inlämnade senast 26 januari 2018.

Vi bjuder på fika och trevlig samvaro förutom årsmötesförhandlingarna. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Välkomna hälsar sittande styrelse.